Hlavná ponuka• Úvod
• WEB-mail
• HelpDesk

Vstup pre klinikov• Výsledky a žiadanky

CONAPAT• Popis systému
• Príjem materiálu
• Písanie záveru
• FOTO dokumentácia
• Vykazovanie výkonov
• NIS interface
• Komunikačný modul
• WEB rozhranie
• Aktuality
• Download 6.2.0.2
• Download 6.2.0.3
• Download 6.2.0.4
• Download 6.3.0.5
• Utilita na tlač kaziet
• Návod na obsluhu

Aktuálny čas

WEB rozhranie


Každý klinik sa môže prihlásiť do systému prostredníctvom protokolu HTTPS (zabezpečený šifrovaný prístup) a prezerať tak všetky svoje materiály, ich diagnózy a texty záveru. Každý klinik ma prístupné iba materiály ktoré zaslal na spracovanie. Pokiaľ je dohodnuté s laboratóriom, môžu sa klinici prihlasovať kódom oddelenia a majú tak prístup k materiálom, ktoré zaslalo na spracovanie celé ich oddelenie (chirurgia, gyn. ambulancia a pod.). Výsledky sú zobrazované v skupinách podľa typu vyšetrenia (biopsia, cytológia, auto-protilátky) po jednotlivých mesiachoch a dajú sa usporiadať podľa ľubovoľného parametra. Prístup a prístupové kódy klinikom prideľujú priamo pracovníci laboratória. WEB rozhranie významne urýchľuje získanie diagnózy nevyhnutnej na stanovenie liečby a je preto veľmi dôležitým modulom systému CONAPAT.

Copyright© CONA, s.r.o.