Hlavná ponuka• Úvod
• WEB-mail
• HelpDesk

Vstup pre klinikov• Výsledky a žiadanky

CONAPAT• Popis systému
• Príjem materiálu
• Písanie záveru
• FOTO dokumentácia
• Vykazovanie výkonov
• NIS interface
• Komunikačný modul
• WEB rozhranie
• Aktuality
• Download 6.2.0.2
• Download 6.2.0.3
• Download 6.2.0.4
• Download 6.3.0.5
• Utilita na tlač kaziet
• Návod na obsluhu

Aktuálny čas

Aktuality29.10.2012

  • Doplnená voľba označenia vykázania do poisťovne pri vytváraní dávok (predbežné uzávierky atď.)

  • Úpravy príjmu elektronických žiadaniek vo formáte XML (DASTA 3.5) na priradzovanie typov vyšetrení podľa číselníka s možnosťou rozdelenia a duplicity.
  • Nový systém vstupných parametrov pre DASTA, ktorý sa prijíma v textovej forme základného poľa "ptext" a rozdeľuje podľa nastavenia do jednotlivých položiek (gyn. cyt, imuno atď.)

17.10.2012

  • Rozsiahle úpravy E-MAIL modulu na posielanie správ v rôznych kódových stránkach.

9.10.2012

  • Doplnená voľba na vyhľadávanie vyšetrení (výber podľa podmienky) o konzultované vyšetrenia.
  • Vyhľadanie podľa čiastkového kódu TNM.
  • Dopracovaný systém vyhodnocovania konzultácí za účelov vyhľadávania a štatistiky.

3.10.2012

  • Úpravy ukladania a načítavania fotografií, rozdelené na viacero tabuliek MyISAM po cca 4GB na jednu tabuľku za účelom udržania vysokej efektivity spracovávania aj pri vysokých objemoch dát (desiatky GB).

 


Copyright© CONA, s.r.o.