Hlavná ponuka• Úvod
• WEB-mail
• HelpDesk

Vstup pre klinikov• Výsledky a žiadanky

CONAPAT• Popis systému
• Príjem materiálu
• Písanie záveru
• FOTO dokumentácia
• Vykazovanie výkonov
• NIS interface
• Komunikačný modul
• WEB rozhranie
• Aktuality
• Download 6.2.0.2
• Download 6.2.0.3
• Download 6.2.0.4
• Download 6.3.0.5
• Utilita na tlač kaziet
• Návod na obsluhu

Aktuálny čas

Všeobecný popis systémukomplexný programový systém pre oddelenie patológi
 • prehľadná evidencia všetkých údajov o bioptických, cytologických, molekulárno - genetických a nekroptických materiáloch prijatých na oddelenie patológie v jednom systéme
 • evidencia výsledkov hodnotenia zaslaných materiálov
 • jednoduché písanie nálezu výberom vhodných viet zo zoznamu alebo vkladaním skratiek
 • tlač nálezov pre odosielateľa vo formáte A4 alebo A5
 • zaznamenávanie hodnotenia pitvy do pitevného protokolu, tlač pitevného protokolu
 • rýchle a jednoduché vyhľadanie údajov z databázy podľa ľubovolnej podmienky
 • vytvorenie kartotéky pacienta
 • komunikácia s nemocničným informačným systémom v zmysle dátoveho štandardu MZ ČR
 • pre zákazníkov v Čechách je vytvorená česká mutácia programu
 • modul na komunikáciu so vzdialeným odosielateľom materiálov
 • posielanie výsledkov vo formátoch MZ ČR, Medea II, dasta verzie 3 a 4 alebo ako TXT súbor
 • FOTOMODUL - obrazová dokumentácia vyšetrených materiálov
 • INTERNET – on-line podpora a riešenie vzniknutých problémov (www.pathology.sk)
 • jednoduchá modifikácia všetkých číselníkov
 • bodové hodnotenie výkonov podľa bodovníka, využívanie metodík pri bodovaní
 • vytváranie štatistiky – „hodnotenie činnosti oddelenia“ za jeden alebo viac mesiacov
 • vytváranie rôzných prehľadov a zúčtovacích dokladov A1, A2, A3 a UZD
 • prihlasovanie sa do systému pod užívateľským menom a heslom, priradenie užívateľských práv užívateľom
 • Možnosť POOL vyúčtovania zo zdravotníckymi zariadeniami (export dávok, DBF suborov, zostáv a štatistík)
 • WEB rozhranie pre rýchly prístup klinika k výsledkom vyšetreni pacientov (podľa kódu lekára alebo oddelenia a hesla), s neobmedzenou históriou
 • neustály vývoj programu, možnosť zmien a doplnkov v programe podľa priania zákazníka
Riešenie systému
Systém je vytvorený v prostredí Delphi 2007 a vyžaduje operačný systém Windows 2000, XP/Vista 32 alebo 64-bit a je prevádzkovateľný s ľubovoľným operačným systémom servera podporujucim databázu MySQL.

Copyright© CONA, s.r.o.