Hlavná ponuka• Úvod
• WEB-mail
• HelpDesk

Vstup pre klinikov• Výsledky a žiadanky

CONAPAT• Popis systému
• Príjem materiálu
• Písanie záveru
• FOTO dokumentácia
• Vykazovanie výkonov
• NIS interface
• Komunikačný modul
• WEB rozhranie
• Aktuality
• Download 6.2.0.2
• Download 6.2.0.3
• Download 6.2.0.4
• Download 6.3.0.5
• Utilita na tlač kaziet
• Návod na obsluhu

Aktuálny čas

Vykazovanie výkonov


Export dávok do poisťovní je z pohľadu obsluhy rovnaký ako u starého systému, avšak je úplne prepracovaný a zdokonaľený. Všetky prepočty sa archivujú aby bolo možné neskôr vytlačiť sprievodné protokoly alebo opätovne vygenerovať dávky bez potrebe robiť prepočet znova, čím predídete prípadným rozdielom v dávkach. V rolovacom poli výberu prepočtu je prehľadne zobrazený typ dávky, obdobie, čas generovania prepočtu a počet bodov.


Copyright© CONA, s.r.o.