Hlavná ponuka• Úvod
• WEB-mail
• HelpDesk

Vstup pre klinikov• Výsledky a žiadanky

CONAPAT• Popis systému
• Príjem materiálu
• Písanie záveru
• FOTO dokumentácia
• Vykazovanie výkonov
• NIS interface
• Komunikačný modul
• WEB rozhranie
• Aktuality
• Download 6.2.0.2
• Download 6.2.0.3
• Download 6.2.0.4
• Download 6.3.0.5
• Utilita na tlač kaziet
• Návod na obsluhu

Aktuálny čas

Komunikačný modul


Komunikačný modul obsahuje viacero prvkov, rozširujúcich možnosti distribúcie výsledkov a získavania žiadaniek systému. Súčasť modulu je EMAIL, ktorý slúži na odoslanie správy klinikovi na jeho emailovú adresu. Pokiaľ má klinik spracovaný materiál môže mu laboratórium poslať emailom upozornenie, že výsledok vyšetrenia je pripravený a môže si ho prezrieť zabezpečeným pripojením cez WEB rozhranie. Ďalšou súčasťou je FTP komunikátor, ktorý sťahuje žiadanky a zasiela výsledky jednotlivým zariadeniam v stanovených intervaloch pre modul NIS.


Copyright© CONA, s.r.o.