Hlavná ponuka• Úvod
• WEB-mail
• HelpDesk

Vstup pre klinikov• Výsledky a žiadanky

CONAPAT• Popis systému
• Príjem materiálu
• Písanie záveru
• FOTO dokumentácia
• Vykazovanie výkonov
• NIS interface
• Komunikačný modul
• WEB rozhranie
• Aktuality
• Download 6.2.0.2
• Download 6.2.0.3
• Download 6.2.0.4
• Download 6.3.0.5
• Utilita na tlač kaziet
• Návod na obsluhu

Aktuálny čas

Výsledky a žiadanky


 
Zariadenie Ulica Mesto

Alpha medical, s.r.o.

Záborského 2 Martin
Gorkého 8 Košice
Holleho 14
Prešov


Fakultná nemocnica Trnava A.ŽARNOVA 11 TrnavaNemocnocnica Komárno Mederčská 39 KomárnoMartinské bioptické centrum, s.r.o. Prieložtek 1 MartinMartinské bioptické centrum, s.r.o. nám. L. Svobodu 1 Banská BystricaMartinské bioptické centrum, s.r.o.
ŽilinaPatológia Kukučínova 858/16   Vranov nad Topľou  Ústav patologickej anatómie Kollárova2
MartinUniverzitná nemocnica Bratislava  Mickiewiczova 13  Bratislava  Copyright© CONA, s.r.o.