Hlavná ponuka• Úvod
• WEB-mail
• HelpDesk

Vstup pre klinikov• Výsledky a žiadanky

CONAPAT• Popis systému
• Príjem materiálu
• Písanie záveru
• FOTO dokumentácia
• Vykazovanie výkonov
• NIS interface
• Komunikačný modul
• WEB rozhranie
• Aktuality
• Download 6.2.0.2
• Download 6.2.0.3
• Download 6.2.0.4
• Download 6.3.0.5
• Utilita na tlač kaziet
• Návod na obsluhu

Aktuálny čas

Príjem materiálu


Príjem materiálu je rozdelený do častí :

  • Biopsia
  • Iná cytológia
  • Gynekologická cytológia
  • Molekulárno-genetické vyšetrenia
  • Špreciálne vyšetrenia (IMUNO, Auto protilátky)
  • Nekropsia

Pri príjme musia byť zadané iba základne parametre (žiadateľ vyšetrenia a pacient), aby bol priíjem čo najviac urýchlený. Množstvo parametrov povinných pri príjme môže užívateľ predvoliť v nastaveniach programu (predvoľby). Pre každy typ vyšetreenia je možné predvoliť vyšetrujúceho lekára, predbežnú diagnózu atď. Napríklad číslo vyšetrenia pri príjme nieje povinné ak v predvoľbách niejezaškrtnuté "povinné číslo vyšetrenia".


Copyright© CONA, s.r.o.