Hlavná ponuka• Úvod
• WEB-mail
• HelpDesk

Vstup pre klinikov• Výsledky a žiadanky

CONAPAT• Popis systému
• Príjem materiálu
• Písanie záveru
• FOTO dokumentácia
• Vykazovanie výkonov
• NIS interface
• Komunikačný modul
• WEB rozhranie
• Aktuality
• Download 6.2.0.2
• Download 6.2.0.3
• Download 6.2.0.4
• Download 6.3.0.5
• Utilita na tlač kaziet
• Návod na obsluhu

Aktuálny čas

NIS interface


NIS je modul ktorý prepája systém CONAPAT s nemocničným informačným systémom. NIS umožňuje import žiadaniek z iných systémov a distribúciu výsledkov na odelenia. Momentálne NIS obsahuje štandardy MZČR, DASTA 3, DASTA 4, MEDEA II a TEXT. 

Copyright© CONA, s.r.o.